Varför måste PK ljuga

Just another WordPress.com site

Varför måste PK ljuga 1

Att PK måste ljuga för att få fram sin 6 politiska ideologier är ganska uppenbart när man ser ”helheten” men alla ser tyvärr inte helheten pga alla dimridåer och lögner som svenskrasister och svenskfientliga grupper lägger ut. Förstår man varför PK måste ljuga, förstår dimridåern

Om diskriminerade svenskar vill komma lättare in i handlingen så läs denna debatt på forumet Flashback

Flashback!

Den extrema massinvandringen har sedan 1 augusti 2010 nått punkten där regeringen väljer nya invandrare före svenskar! Där AF går in med 80% eller dvs långtidsarbetslösa svenskar betalar 80% och 2 års löner för nya invandrare!

Ni kan se AF på SVT med Sverker Rakt På här!

Det AF ljuger om på SVT är arbetslösa svenskar som betalar dessa stöd till NYA invandrare

Nystartszoner

Regeringen har redan vidtagit en rad åtgärder som syftar till att öka sysselsättningen bland grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden, bland annat i form av nystartsjobb, instegsjobb och anställningsstöd.

Om ni vill förstå ”helheten” varför vi har skyhög ungdomsarbetslöshet, varför nya invandrare kommer prioriteras rekommenderas ni läser dessa 7 delar. Det tar väl ca 5-10 min?

Förstår ni varför PK måste ljuga för sina 6 ideologier  blir det betydligt enklare att förstå ”helheten” men samtidigt skrämmande och man ställer sig frågan varför?

De 6 politiska ideologierna våra rasistiska politiker måste ljuga om med svenskfientlig politik mot svenskar som diskrimineras och den svenska gruppen som bestraffas är:

Dumpa löner med nya invandrare
Dumpa svenska ingångslöner med nya invandrare
Urholka pensionen
Bäst i integration
Generationsväxlingen
Svensken bli minoritet

Erik Ullenhag lögn 1 på Newsmill

Det har resulterat i att det har tagit alldeles för lång tid för många nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Mediantiden från beviljat uppehållstillstånd till arbete är över sju år för en nyanländ flykting, skyddsbehövande eller deras anhöriga.

För att bryta med detta genomförde regeringen en etableringsreform den 1 december förra året. Valfrihet, individuellt utformade insatser, fler aktörer och tydlig ansvarsfördelning mellan olika aktörer är viktiga delar i den nya reformen. Den lägger grunden för en ny integrationspolitik där arbete och kunskap i svenska språket är i fokus från första dagen

Vad Erik Ullenhag gör här är att han drar en fräckis och utnyttjar gamla invandrare med nya invandrare. Mycket riktigt tar det ca 7-10 år för gamla invandrare att komma in. Det tar Anders Lago upp på SVT:

Idag är mediantiden för en flykting att få sitt första arbete 7 år för män och 10 år för kvinnor. Det innebär att en flykting under en väldigt lång tid per automatik inte ens få möjligheten att ta del av vårt trygghetssystem, hamnar helt utanför och bli socialbidragstagare

Kanske 100.000 tals gamla invandrare som vi tagit hit med lögner från regeringen, riksdagen politiker i flera år hamnar helt utanför och blir alltså socialbidragstagare. Frågan är om det är medvetet eller omedvetet? Det Erik Ullenhag ljuger om att det tar invandrare idag 7 år måste man läsa om nystartszonerna

Vad Erik Ullenhag hela regeringen och riksdagen ljuger om är att år 2002 sa moderaterna

SVD

– 40-talisterna går i pension och det föds för få barn. Jag tror att vi behöver två miljoner nya invandrare de närmaste 15 åren, säger Göran Lindblad till SvD.
Men den stora strömmen av arbetskraftsinvandrare ska inte på en gång få tillgång till alla sociala trygghetssystem. Istället ska de kanske få gå igenom en karenstid där de successivt omfattas av hela trygghetssystemet.

SVD

Även utan att gränserna ställs på vid gavel kommer Sverige, om trenden håller i sig, under den kommande tioårsperioden att få ett invandringstillskott på runt 300 000.

Och år 2011 varnar SCB för välfärdsbörda för allt fler invandrare måste ha försörjningsstöd för vi tar in för många det inte finns jobb åt, ställs inga krav!

SCB

Redan nästa år kommer 73 kommuner att ha en försörjningsbörda över 2,5. Tre år senare, 2015, är det enligt SCB-studien över 100 kommuner som har en ansträngd försörjningsbörda på eller över den här nivån. Det är jämförbart med hur kommunernas läge var under 90-talskrisens värsta år.

Om 20 år finns enligt SCB över 200 kommuner med en försörjningsbörda på 2,5 eller högre. Kommuner som i dag är väl fungerande kommer då, år 2031, att ha en ansträngd försörjningsbörda. Dit hör till exempel Danderyd, Norrköping, Vellinge, Malmö, Lund, Helsingborg, Uddevalla och Sandviken.

Diskriminerad svensk misstänker starkt att man ljugit i flera år om 40-talister går i pension som ursäkt att ta hit invandrare, som vi nu ser är välfärdsbörda för dom inte jobbar! Som regeringen nu kallar ”nystartsområden! med insatser som nystartsjobb, instegsjobb och anställningsstöd som kommer dumpa lönerna! Detta är medvetet! Helt enligt planerna! Dumpa löner! Tvinga svenskar jobba mer längre och få mindre i pension! För någon måste ju försörja invandrarna!

Invandrarna sjukskriver sig mest

En annan stötesten är att det tar alldeles för lång tid för en invandrare att komma ut på arbetsmarknaden när han eller hon väl fått uppehållstillstånd.

Invandrade akademiker får dessutom sällan jobb som passar deras utbildningsnivå och arbetsgivarna saknar alldeles för ofta kunskaper om utländska utbildningssystem.

Om det redan idag tar för lång tid. Hur kan vi fylla på med 91.458 som fick PUT enligt Migrationsverket?

 Förra året fick 91 458 personer uppehållstillstånd i Sverige. Det är minskning med drygt 7 000 personer jämfört med 2009. Det visar Migrationsverkets statistik för 2010. De största grupperna som fick uppehållstillstånd var anhöriga och arbetstagare.

Är det dessa grupper Erik Ullenag nu ska sortera på etnicitet för sina 6 politiska ideologier och bla dumpa lönerna med:

Regeringen har redan vidtagit en rad åtgärder som syftar till att öka sysselsättningen bland grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden, bland annat i form av nystartsjobb, instegsjobb och anställningsstöd.

Som ni ser är nystartad, instegsjobb och anställningsstöd låtsasjobb för regeringens svenskfientliga politik genom att säga Sverige är i behov av, det är brist på och kompetens saknas en ursäkt att bara kunna locka hit 10.000 invandrare som dumpar lönerna! Om vi kikar lite extra på instegsjobb

Den som fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna kan få ett instegsjobb under längst 24 månader. Beslut får tas för sex månader åt gången.

Den STÖRSTA lögnen med svensk massinvandrings politik i dag är att Erik Ullenhag, alla svenskrasistiska politiker i regeringen och riksdagen måste ljuga för att sänka 7-10 år som Anders Lago skrev på SVT:

Idag är mediantiden för en flykting att få sitt första arbete 7 år för män och 10 år för kvinnor. Det innebär att en flykting under en väldigt lång tid per automatik inte ens få möjligheten att ta del av vårt trygghetssystem, hamnar helt utanför och bli socialbidragstagare.

Det som Anders Lago skriver är sanningen i dag med den extrema form av massinvandringen vi har i dag, dess problem och konsekvenser ingen vill erkänna för de 6 politiska ideologierna

Dumpa löner med nya invandrare
Dumpa svenska ingångslöner med nya invandrare
Urholka pensionen
Bäst i integration
Generationsväxlingen
Svensken bli minoritet

Måste genomföras till varje pris!

Varför måste PK ljuga 2

Erik Ullenhag lögn 2 på Newsmill

Svensk integrationspolitik har brottats med två huvudproblem. För det första har politiken präglats av alldeles för mycket av omhändertagande. Flyktingar och invandrare har bemötts som svaga individer som ofta har fått frågan vad de ska ha för bidrag snarare än vad de kan bidra med. För det andra har politiken misslyckats med att se att de som har kommit är olika – politiken har inte varit tillräckligt individuellt anpassad utan har i stället formats utifrån att alla som invandrar har haft behov av samma stöd.

Politiken har präglats av alldeles för mycket omhändertagandet av flyktingar och invandrare som bemött som svaga individer och fått frågan vad de ska ha för bidrag än vad de kan bidra med?  Återigen måste Erik Ullenhag ljuga för att få fram sina 6 politiska ideologier. Har han glömt vad regeringen skrev på SVD?

Nystartszoner

Regeringen har redan vidtagit en rad åtgärder som syftar till att öka sysselsättningen bland grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden, bland annat i form av nystartsjobb, instegsjobb och anställningsstöd.

Om inte invandrare, så väl gamla som nya invandrare inte är svaga varför måste dom då ha nystartsjobb, instegsjobb och anställningsstöd som innebär dumpade löner för svenskar som dumpas i FAS 3? Och varför får svenskar som dumpas medvetet i FAS3 inte instegsjobb som nya invandrare? Är regeringen svenskrasister, sorterar på etnicitet och svenskar och invandrare där svenskar diskrimineras och den svenska gruppen bestraffas och invandrare prioriteras och belönas för att få igenom de 6 politiska ideologierna?

FAS 3 är ju bara gratis arbetskraft

– Det är ingen åtgärd, det är gratis arbetskraft, säger Tommy Andersson, avtalssekreterare på GS, som har gjort en enkät bland förbundets Fas 3-deltagare.

SR granskar arbetsmarknadsåtgärder i FAS 3

I år betalar Arbetsförmedlingen runt 60 miljoner kronor till företag och organisationer i Göteborg för att de tar emot gratis arbetskraft. Företagen tar emot arbetslösa som befinner sig i jobb- och utvecklingsgarantins Fas 3.

När ska någon erkänna att Erik Ullenhag, regeringen och riksdagen är svenskrasister, för en svenskfientlig politik, sorterar på etnicitet! Ljuger om gamla invandrare som tar 7-10 år för att få jobb när dom prioriterar nya invandrare för att få igenom sina 6 politiska ideologier? Detta drabbar så väl svenskar som gamla invandrare!

Dumpa löner med nya invandrare
Dumpa svenska ingångslöner med nya invandrare
Urholka pensionen
Bäst i integration
Generationsväxlingen
Svensken bli minoritet

Varför måste PK ljuga 3

Varför måste PK ljuga III

Erik Ullenhag lögn 3 på Newsmill

Svensk integrationspolitik har brottats med två huvudproblem. För det första har politiken präglats av alldeles för mycket av omhändertagande. Flyktingar och invandrare har bemötts som svaga individer som ofta har fått frågan vad de ska ha för bidrag snarare än vad de kan bidra med. För det andra har politiken misslyckats med att se att de som har kommit är olika – politiken har inte varit tillräckligt individuellt anpassad utan har i stället formats utifrån att alla som invandrar har haft behov av samma stöd.

En annan sak som förbryllar Diskriminera svensk när Erik Ullenhag säger har brottats med 2 huvudproblem och det varit för mycket omhändertaganden. Varför nämner Erik Ullenhag inte migraitonsverkets egna siffror?

91.458 fick Put år 2010

Förra året fick 91 458 personer uppehållstillstånd i Sverige. Det är minskning med drygt 7 000  personer jämfört med 2009. Det visar Migrationsverkets statistik för 2010. De största grupperna som fick uppehållstillstånd var anhöriga och arbetstagare.

Hur bryter man utanförskap när man medvetet skapar utanförskap med ca 90.000 per år för att sedan kalla det nystartszoner som arbetslösa svenskar betalar nystartsjobb, instegsjobb och anställningsstöd åt nya invandrare när svenskar dumpas i FAS 3?

30.000 sökte asyl

I Sverige ökade antalet asylsökande med 32 procent till 31 819 jämfört med 24 194 året innan. Sverige gick därmed från fjärde till tredje plats bland de länder som flest människor sökte asyl i. Storbritannien blev det fjärde största landet med 22 088 sökande, en nedgång med 26 procent.

Dessa asylsökande får söka jobb från 1 dagen sedan 1 augusti 2010 med ursäkten

Tobias Billström

Vi måste ta tillvara människors drivkraft att arbeta. Därför möjliggör regeringen, från och med 1 augusti, för asyl­sökande att jobba från dag ett. På så sätt förstärks arbetslinjen ytterligare samtidigt som integrationen underlättas. Detta, kombi­nerat med kortare handläggningstider, gör att asylpolitiken blir mer human, skriver migrationsminister Tobias Billström.

Detta är en lögn Tobias Billström! Vi underlättar inte integrationen genom att fylla på med 91.458 och 30.000 asylsökande och svenskar DUMPAS medvetet i FAS 3 För du har dina 6 politiska ideologier du måste framföra med lögner!

Dumpa löner med nya invandrare
Dumpa svenska ingångslöner med nya invandrare
Urholka pensionen
Bäst i integration
Generationsväxlingen
Svensken bli minoritet

Hur vore det om du satsade på alla 100.000 gamla fattiga invandrares drivkraft att arbeta Tobias Billström? Som Anders Lago tar upp på SVT

Om människor tvingas ta jobb till lägre löner blir det fler fattiga barn. Om klyftorna i samhället ökar skapar vi allvarliga ekonomiska och sociala problem. Om våra välfärdssystem som  a-kassan och sjukförsäkringen försämras så växer ett annat Sverige fram. I ett sådant land kommer ensamstående mammor ha stora problem att försörja sig, trots att de har både två och tre jobb. I ett sådant Sverige kommer fler barn att bli otrygga och växa upp i såväl materiell som känslomässigt fattigdom. I ett sådant Sverige ställs människor mot varandra istället för att samarbeta.

Det är ju detta din politiska ideologi är Tobias Billström? Dumpa lönerna med lögner! Sluta ljuga för 100.000 långtidsarbetslösa diskriminerande svenskar!

Tobias Billström

Statistiken över den tidigare misslyckade politiken talar sitt tydliga språk. Det har tagit i genomsnitt sju till åtta år för flyktingar, skyddsbehövande och anhöriga som kommit till Sverige att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är alldeles för lång tid. Utanförskapet blir svårt att bryta. Människors styrka och drivkraft att arbeta har inte tillvaratagits. Det är också på arbetsplatsen, i relationerna med arbetskamraterna och runt fikabordet som förutsättningarna är bäst att lära sig svenska. Med förändringen av asylsökandes rätt att arbeta sänder alliansregeringen ännu en signal om att vägen till integration stavas arbete.

Varför utnyttjar du 100.000 gamla invandrare som inte får instegsjobb Tobias Billström? För du ljuger och utnyttjar 100.000 gamla invandrare ni tagit hit med 40-talisterna går i pension. Som ni nu bytt ut mot kompetensbrist med nya invandrare! För att sänka 7-8 år till 2 med instegsjobb åt nya invandrare som arbetslösa svenskar i FAS 3 betalar!

Hur bryter man utanförskap genom att fylla på med 91.458 som fick PUT år 2010 och 30.000 som sökte asyl och får jobba direkt? Varför ljuger du Tobias Billström och inte säger det handlar om lönedumpningar?

Varför ljuger du Tobias Billström och tiger om insatserna för nya invandrare Regeringen skrev på

Nystartszoner

Regeringen har redan vidtagit en rad åtgärder som syftar till att öka sysselsättningen bland grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden, bland annat i form av nystartsjobb, instegsjobb och anställningsstöd.

Varför finns inte nystartsjobb, instegsjobb och anställningsstöd som är låtsasjobb för att locka hit nya invandrare. Låtsasredskap att ni gör något åt utanförskapet när ni fyller på med mer! Redskap att dumpa lönerna med nya invandrare! Varför finns inte nystartsjobb, instegsjobb och anställningsstöd åt långtidsarbetslösa svenskar som dumpas i FAS 3 Tobias Billström, eller prioriterar du helt nya invandrare pga av dina 6 politiska ideologier?

Dumpa löner med nya invandrare
Dumpa svenska ingångslöner med nya invandrare
Urholka pensionen
Bäst i integration
Generationsväxlingen
Svensken bli minoritet

Är det därför svenskar dumpas i FAS3 där det finns få insatser? Varför får svenskar i FAS 3 inte nystartsjobb, instegsjobb och anställningsstöd?

Fredrik Reinfeldt på TV EXPRESSEN

Fredrik  Reinfeldt säger på TV EXPRESSEN att det är svårt för unga svenskar att få jobb. Varför dumpas unga svenskar i FAS 3 med få insatser och varför ska arbetslösa svenskar betala instegsjobb åt nya invandrare på 80% hos AF?

Att få ett instegsjobb är också en möjlighet för den nyinflyttade att snabbare lära sig språket. Den som fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna kan få ett instegsjobb under längst 24 månader. Beslut får tas för sex månader åt gången.

Ett instegsjobb innebär en subventionerad anställning. Alla arbetsgivare som anställer en nyanländ invandrare kan få 80 procent av lönen i bidrag, dock max 800 kronor per dag.

Att få ett instegsjobb är en lögn som används som ursäkt att fylla på med 91.458 som fick PUT och 30.000 asylsökande och LJUGA mot arbetslösa svenskar!

Tvingas jobba mot  socialbidrag

Omkring 1 500 personer arbetar i den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Fas 3 utan att få någon ersättning alls, istället får de socialbidrag. Enligt Arbetsförmedlingen är Fas 3 den första politiska åtgärd som tillåter socialbidrag som ersättning.

Varför får dessa svenskar som dumpas MEDVETET i FAS 3 inte instegsjobb på 80% Tobias Billström? Varför ljuger du om att utnyttja arbetskraft när det är arbetslösa svenskar som betalar den som skulle fått den dumpas i FAS 3?

Får 5000kr efter skatt i FAS 3

För Olas del innebär det att han får ut cirka 5 000 kronor i månaden efter skatt. – Många som inte har utbildning alls, kanske får ut 15 000 kronor, för att de har någon annan åtgärd. Det känns för jävligt, säger han.

Varför får inte Ola nystartsjobb, instegsjobb och anställningsstöd Tobias Billström och Erik Ullenhag? Är det pga han är SVENSK? Därför dumpas han i FAS 3? Så ni kan ljuga om kompetensbrist? Varför TVINGAS Ola jobba mot socialbidrag? När 1000 invandrare går arbetslösa på soc Tobias Billström?

Lögnen om kompetentbrist

Kungen: Hur kommer det sig att vissa partier inte vill ha öppen invandrig samtidigt så såg jag att sverige åker runt i välrden och uppmanar folk till att komma hit (så detta på tv då de var i holland) skulle det inte vara bättre om man lägger de pengarna på de invandrare som redan finns i sverige?
Maria Wetterstrand:

Det kan tyckas lite konstigt, men Sverige behöver faktiskt arbetskraft. Vi behöver också fler kreativa och företagssamma människor som vill lägga sin företagsverksamhet i Sverige och som därmed kan skapa jobb och utveckling. Samtidigt finns många arbetslösa, men inte med den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Därför behövs både satsningar på utbildning, men också öppna gränser för arbetskraft. Dessutom tycker jag det är bra om människor i större utsträckning kan röra sig över gränser, rent generellt. Bäde hit och härifrån.

Varför ljuger Maria Wetterstrandom svenskar som dumpas i FAS 3 medvetet inte har kompetens Maria Wetterstrand? Varför ljuger du om nystartszonerna?

Nystartszoner

Regeringen har redan vidtagit en rad åtgärder som syftar till att öka sysselsättningen bland grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden, bland annat i form av nystartsjobb, instegsjobb och anställningsstöd.

Sluta ljug om svenskars kompetens som dumpas i FAS3! Och sluta ljug om svenskars kompetens när arbetslösa svenskar betalar 2 års löner för nya invandrare när svenskar själva går arbetslösa pga ditt HAT mot svenskar som diskrimineras, pga din SVENSKFIENTLIGA politik och din dröm om öppna gränser ska svenskar bestraffas! Varför det Maria Wetterstrand?

Varför säger du inte det Tobias Billström säger i utländsk media?

Tobias Billström

Mr Billstrom, who was in India last week, said Sweden looks for human resource – both skilled and unskilled – from India. “We need IT technicians, welders, nurses and also doctor and engineers,” the Minister told Business Line.

och

We will create a demand-driven system. We will leave it to the markets to decide how many people and what sort of skills that they need,” Mr Billstrom said. “Earlier we used to run a sort of test system to control the competencies already existing in Sweden. But it will not be so any more. From now, it will be the employers who will decide what sort of competencies and skills they need,” he said

Diskriminerad svensk tror nog att många långtidsarbetslösa svenskar är förbannade på er svenskrasister i regeringen och riksdagen som ljugit i 20 års tid om 40-talisterna går i pension som ni nu bytt till kompetenbrist. Där ni radar upp lögner och dumpar svenskars kompetens i FAS 3 och ljuger om brist på, behov av arbetksraft och kompetensbrist!

Men varför ska arbetslösa svenskar bestraffas pga ert HAT och er svenskfientlig politik och betala 2 års löner för nya invandrare med instegsjobb anställningsstöd och nystarstjobb?

Varför dumpas svensk kompetens medvetet i FAS 3?

Jo så ni svenskrasister kan sänka 7-10 år med gamla invandrare till nya invandrare! Har ni ingen skam med era lögner hur ni sorterar på etnicitet, diskriminerar svenskar, bestraffar den svenska gruppen, prioriterar invandrare,  belönar gruppen invandrar

Har ni ingen skam med ert svenskhat!?


Varför måste PK ljuga 4

Erik Ullenhag lögn 4 på Newsmill

– Vi behöver fortsätta med arbetet att förbättra undervisningen i Svenska för invandrare, sfi. Under förra mandatperioden infördes bland annat kunskapsmål på samtliga studievägar, nationella prov och en satsning på kompetensutveckling för sfi-lärare. Vi behöver gå vidare och göra det möjligt att individanpassa även undervisningen i svenska, göra det möjligt att i högre utsträckning läsa yrkessvenska och koppla studierna till praktik.

– En stor utmaning är att identifiera statens roll vad gäller att lyfta utsatta områden genom urban utvecklingspolitik. Vilket ansvar bör staten ha och hur säkrar vi den långsiktighet i insatser som efterfrågas lokalt.

Dessa och en rad andra frågor, kommer gruppen att hantera inom ramen för arbetet som ska vara färdigt senast den 31 augusti 2012.

Sverige ska fortsätta att vara ett öppet och tolerant land, det kommer jag aldrig kompromissa med att. Som liberal välkomnar jag invandring, oavsett om man kommer som flykting eller om man söker sig till Sverige för att arbeta eller studera. Men vi måste bli bättre på att ge alla nyanlända som kommer till Sverige möjlighet att bidra till vår gemensamma framtid. Etableringsreformen är ett viktigt steg i den riktningen. Men en ny integrationspolitisk strategi tar vi ytterligare ett steg i rätt riktning mot en lyckad integration.

Att Sverige skulle vara ett öppet och tolerant samt demokratiskt är en dimridå och lögn! För de 6 politiska ideologierna ska och måste genomföras!

Dumpa löner med nya invandrare
Dumpa svenska ingångslöner med nya invandrare
Urholka pensionen
Bäst i integration
Generationsväxlingen
Svensken bli minoritet

Li Johansson svarar på Erik Ullenhags lögn som är raka motsatsen!

Barnfattigdom, otrygghet, hög brottslighet och en grogrund för religiös extremism sammanfattar dagens utsatta områden. Vänsterpartiets Christina Höj Larsen avfärdar problemen som fördomar (Newsmill 6/4). Men att blunda för problemen berövar inte minst kvinnorna deras självständighet. I Herrgården i Rosengård har bara 11 procent av kvinnorna ett arbete att gå till, vilket naturligtvis innebär en stor ofrihet.

Många av de arbetslösa i de utsatta områdena hänvisas till ett liv på socialbidrag. Dessvärre har socialbidraget blivit en fattigdomsfälla som är svår att komma ur. Idag krävs en lön på minst 25 000 kronor i månaden för att det ska vara lönsamt att börja arbeta för en vuxen i en familj där alla har socialbidrag. I många kommuner saknas också den uppföljning och stöd för jobbsökande som den statliga arbetsmarknadspolitiken erbjuder.

Det är det här Massinvandringen handlar om med lögnerna 40-talisterna som man nu bytt till kompetensbrist. Utanförskaps områden man nu bytt till nystarszoner för att skapa fattigdom och dumpa lönerna

Nystarstszoner!

Regeringen har redan vidtagit en rad åtgärder som syftar till att öka sysselsättningen bland grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden, bland annat i form av nystartsjobb, instegsjobb och anställningsstöd.

Som ni ser är lönerna inte höga, men höga för nya invandrare, men inte gamla invandrare!

Anders Lago

Idag, eller rättare sagt 2008, lever 220 000 barn i familjer som har mycket låg inkomst eller behöver försörjningsstöd.

Om människor tvingas ta jobb till lägre löner blir det fler fattiga barn. Om klyftorna i samhället ökar skapar vi allvarliga ekonomiska och sociala problem. Om våra välfärdssystem som  a-kassan och sjukförsäkringen försämras så växer ett annat Sverige fram. I ett sådant land kommer ensamstående mammor ha stora problem att försörja sig, trots att de har både två och tre jobb. I ett sådant Sverige kommer fler barn att bli otrygga och växa upp i såväl materiell som känslomässigt fattigdom. I ett sådant Sverige ställs människor mot varandra istället för att samarbeta.

Är det här värt priset ”bäst i integration” svensken diskrimineras och bestraffas, lönerna dumpade, pensionen urholkas. Några få rika tjänar på mångfalden! Allt annat är en lögn!

Bäst i integration

– Det är klart att det är både positivt och glädjande att vi ligger i topp när det gäller att ge formella möjligheter till integration. Samtidig ska vi inte lura oss att tro att integrationen därmed är löst. Vi har fortfarande mycket stora utmaningar när det gäller arbetskraftsdeltagande och framför allt hur lång tid det tar att komma ut på arbetsmarknaden, säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Läs kategorierna nedan, är det värt priset? För att Sverige ska vara bäst i vad? För att minska 7-10 år till 2 år med nya invandrare? Då måste svenskar diskrimineras? Då måste den svenska gruppen bestraffas? Då måste välfärden betala priset för 100.000 fattiga arbetslösa invandrare?

Nedmonterad välfärd
Vi och dom
Allas lika värde
Svenskar diskrimineras
Vad och vem är svensk
Bevara Sverige svenskt
Svenska identiteten
Svenskens kompetens
Dumpade ingångslöner
Dumpad a-kassa 65%
FAS 3 gratis arbetskraft
Pensionen urholkas
Äldre blir illa behandlade
Sjuka utförsäkras
Tandfråga klassfråga

Då och nu

Varför måste PK ljuga 5

Erik Ullenhag lögn 5 på Newsmill

För att säkra att reformen fungerar har en rad uppföljningsuppdrag lämnats. Regeringen följer verksamheten noga genom dialoger med ansvariga myndigheter och löpande återrapporteringar. Efter fyra månader är det vanskligt att dra allt för långt gående slutsatser mot bakgrund av reformens omfattning och den begränsade tid reformen har varit i bruk. Men de resultat som vi kan se är försiktigt positiva, vilket är glädjande. Av de personer som omfattas av reformen har en stor majoritet skrivits in på Arbetsförmedlingen. I nuläget har ungefär 1 400 personer fått en etableringsplan och hälften av dem har valt en lots som ska hjälpa dem under den tvååriga etableringstiden. Tillgången till lotsar fungerar även om jag hoppas på en ökad mångfald och att fler aktörer som civila sektorn också ska bli lotsar.

Varför måste Erik Ullenhag fortsätta ljuga och försköna bilden av MASSinvandringen nu med lotsar?

SR

Om en vecka flyttas ansvaret för inlotsning av nyanlända invandrare över från kommunerna till Arbetsförmedlingen, detta för att sätta fokus på jobb istället för bidrag.

Detta är den ”officiella ursäkten” med instegsjobb åt NYA invandrare! Att sätta ”fokus på jobb i stället för bidrag! Visst låter det fint men varför behövs 50.000 i bonus för jobbcoacher för 1400 nya invandrare att få jobb? Vi pratar om 70 miljoner om lotsar får 50.000 för 1400 invandrare? Varför dessa enorma resurser för så få invandrare Erik Ullenhag?

Det är först när den nyanlände får jobb som lotsen belönas med en ordentlig bonus, på upp till 50 000 kronor.

50.000 för lotser för att fixa jobb åt NYA invandrare samtidigt dumpas svenskar i FAS 3!

Nystarstszoner för INVANDRARE

Regeringen har redan vidtagit en rad åtgärder som syftar till att öka sysselsättningen bland grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden, bland annat i form av nystartsjobb, instegsjobb och anställningsstöd.

Varför alla dessa lögner med att minska utanförskapet med alla dessa bidrag?

Varför ljuga om 50.000 för lotsar fixar jobb åt nya invandrare?

Varför ljuga om nystartsjobb, instegsjobb och anställningsstöd för nya invandrare?

Varför ljuga om svenskars kompetens som dumpas i FAS 3?

Tobias Billström

Vi måste ta tillvara människors drivkraft att arbeta. Därför möjliggör regeringen, från och med 1 augusti, för asyl­sökande att jobba från dag ett. På så sätt förstärks arbetslinjen ytterligare samtidigt som integrationen underlättas. Detta, kombi­nerat med kortare handläggningstider, gör att asylpolitiken blir mer human, skriver migrationsminister Tobias Billström.

Är det värt priset som du Tobias Billström, Erik Ullenhag, regeringen och riksdagen ljuger om!

Anders Lago

Av Rädda Barnens årliga rapport om barnfattigdom framgår att den absoluta barnfattigdomen har ökat. Idag, eller rättare sagt 2008, lever 220 000 barn i familjer som har mycket låg inkomst eller behöver försörjningsstöd.        

Om människor tvingas ta jobb till lägre löner blir det fler fattiga barn. Om klyftorna i samhället ökar skapar vi allvarliga ekonomiska och sociala problem. Om våra välfärdssystem som  a-kassan och sjukförsäkringen försämras så växer ett annat Sverige fram. I ett sådant land kommer ensamstående mammor ha stora problem att försörja sig, trots att de har både två och tre jobb. I ett sådant Sverige kommer fler barn att bli otrygga och växa upp i såväl materiell som känslomässigt fattigdom. I ett sådant Sverige ställs människor mot varandra istället för att samarbeta.

Är det här MASSinvandringens politik handlar om?

Locka hit 100.000 lågutbildade FATTIGA invandrare med 40-talister? Byta ut ordet till kompetensbrist och dumpa svenskar i FAS3? För att dumpa lönerna?

För vad Tobias Billström?

Bäst i integration

– Det är klart att det är både positivt och glädjande att vi ligger i topp när det gäller att ge formella möjligheter till integration. Samtidig ska vi inte lura oss att tro att integrationen därmed är löst. Vi har fortfarande mycket stora utmaningar när det gäller arbetskraftsdeltagande och framför allt hur lång tid det tar att komma ut på arbetsmarknaden, säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP]

Hur Sverige kan vara bäst i Integration är en gåta när våra svenskrasistiska politiker måste ljuga för sina 6 politiska ideologier!

Dumpa löner med nya invandrare
Dumpa svenska ingångslöner med nya invandrare
Urholka pensionen
Bäst i integration
Generationsväxlingen
Svensken bli minoritet

Är detta värt priset för ”bäst i integration”? Att ljuga? Att sortera på etnicitet? Att prioritera invandrare? Att skapa fattigdom? Att dumpa löner? Att urholka pension?

Varför måte PK ljuga 6

Varför måste PK ljuga 6

Och medans vår svenskrasistiska regering med Tobias Billström och Erik Ullenhag skickar ut sina svenskfientliga insändare där dom sorterar på etnicitet, diskriminerar och bestraffar den svenska gruppen och prioriterar och belönar invandrargruppen för sina 6 politiska ideologier

Dumpa löner med nya invandrare
Dumpa svenska ingångslöner med nya invandrare
Urholka pensionen
Bäst i integration
Generationsväxlingen
Svensken bli minoritet

Så stödjer bla MP med svenskrasisten Mikaela Valtersson som i 2 års tid förskönat bilden av öppna gränser och globalitet!

Mikaela Valtersson

Att människor rör sig över gränserna är bra för alla. En öppnare värld där vi kan se människor som i huvudsak individer istället för konsumenter eller medborgare i stater är bra för alla. Det är också ett effektivt sätt att vaccinera samhället mot främlingsfientlighet och rasism.

Hur vore det om Mikaela Valtersson själv slutade vara svenskrasist och sluta föra svenskfientlig politik mot svenskar som bestraffas genom att dumpas i FAS 3 och tvingas jobba mot socialbidrag som SR tar upp?

Omkring 1 500 personer arbetar i den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Fas 3 utan att få någon ersättning alls, istället får de socialbidrag. Enligt Arbetsförmedlingen är Fas 3 den första politiska åtgärd som tillåter socialbidrag som ersättning.

Mikaela Valtersson

Statens roll bör vara att stimulera, stödja och undanröja hinder för människors rörlighet och den utveckling vi ser som en konsekvens av migration.

Varför har Mikaela Valtersson ljugit om ”stödet” till nya invandrare när svenskar dumpas i FAS 3 där det finns lite stöd MEDVETET?

Nystartszoner

Regeringen har redan vidtagit en rad åtgärder som syftar till att öka sysselsättningen bland grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden, bland annat i form av nystartsjobb, instegsjobb och anställningsstöd.

Varför får ”rasistiska svenskar” inte samma stöd i FAS 3 Mikaela Valtersson? Är det därför dom dumpas i FAS 3 medvetet? För att du är svenskrasist, du sorterar på etnicitet med din svenskfientliga politik?

Mikaela Valtersson

Arbetskraftsinvandrare ska ha möjlighet att arbeta i Sverige under flera perioder än idag. Vi föreslår att man kan få arbetstillstånd för fler perioder och under en längre tid än fyra år som är gränsen idag.

Enligt dagens regler för arbetskraftsinvandring är det möjligt för asylsökanden som arbetar i Sverige, att vid ett avslag på sin asylansökan, kunna bli arbetskraftsinvandrare istället. Vi föreslår vissa lättnader i kraven för ett sådant här så kallat ”spårbyte”. Det handlar om att kravet på minst sex månaders anställning för att kvalificera sig som arbetskraftsinvandrare ändras till tre månaders anställning. Vi föreslår också att det ska vara möjligt att uppfylla kraven för spårbyte genom två olika anställningar.

Mikaela Valtersson lockar hit gästarbetare som utnyttjas för hon måste ljuga för att få fram sin ideologi!

SR

Utredningen kommer dock inte med några färdiga förslag om hur man stoppar företag som utnyttjar arbetskraftsinvandrare, ett ämne som uppmärksammats mycket i olika medier.

Varför tiger du om gästarbetare som utnyttjas Mikaela Valtersson? Media uppmärksammer det ju men inte du? För du måste ljuga?

SVT

Den filippinska besättningen ombord Stena Lines nya lyxfärjor har arbetsvillkor få skulle acceptera. Det handlar om extrema löneskillnader och diskrimineringar.

Denna politik ansvar du för Mikaela Valtersson! Varför nämner du aldrig detta i dina insändare?

DN

Andra tvingas arbeta alltför mycket. Arbetsveckor på 6–7 dagar förekommer i flera fall. Av en thairestaurang kräver HRF nu över 180.000 kronor i retroaktiv lön. Männen har haft ett schema på mer än heltid, men bara tjänat 8.000 före skatt per månad. Till Migrationsverket uppgavs lönen 19.500 för heltid.

– Sedan har vi en kille från Syrien som på en pizzeria fått en månadslön på 14.000 för heltid, trots att arbetsgivaren till Migrationsverket uppgav 18.338 kronor för trekvartstid, konstaterar Mikael Berge.

Det här är ju sanningen om ditt älskade globala samhället och öppna och fria gränser! Att företag ska UTNYTTJA invandrare som du lockar hit! Som du har ansvaret för! Har du ingen skam Mikaela Valtersson?

Du lockar hit 1000 tals gästarbetare, sen har du fräckhet och säga, svenskar saknar KOMPETENS som dumpas i FAS 3?  Sen har du fräcket och säga, svenskar saknar KOMPETENS när nya invandrare får nystartsjobb, instegsbjobb och anställningsstöd?

Mikaela Valtersson

Vi har i kommittén diskuterat de problem som har funnits med att framför allt bärplockare inte har fått de villkor de blivit lovade och understryker att för att vårda reformen för arbetskraftsinvandring måste problem rättas till. Vi uppmanar regeringen att göra en bred översyn av hur missbruk kan beivras och förebyggas

Du vill inte utreda detta Mikaela Valtersson för det skulle vara i ordning från början! Varför du inte vill göra en utredning är för du vill DUMPA lönerna och LJUGER om globalt och öppna gränser och prioriterar INVANDRARE före svenskar med din svensk fientliga politik!

Mikaela Valtersson

Vi betonar värdet av att internationella studenter kommer till Sverige och föreslår därför att det nyligen inrättade stipendieprogrammet om 90 miljoner kronor för studenter från utanför EU/EES utökas med ytterligare 50 miljoner kronor. Detta ska ses mot bakgrund av att antalet internationella studenter från tredje land minskar kraftigt i och med att studierna avgiftsbeläggs.

Varför ljuger du vidare Mikaela Valtersson?

SR

Det ska bli betydligt lättare för de omkring 40 000 utländska studenter, som varje år läser i Sverige, att stanna kvar när utbildningen är kvar. Det här är ett av flera förslag från en statlig kommitté, som sett över lagar och regler på migrationsområdet och som presenteras inom kort. Miljöpartisten Mikaela Valtersson är ordförande i utredningen.

Varför vill du ta hit 40.000 utländska studenter för Mikaela Valtersson? Inte ett ord om svenska studenters situation? Är du svenskrasist Mikaela Valtersson som sorterar på etnicitet, diskriminerar och bestraffar den svenska gruppen och prioriterar och belönar invandrargruppen?

SVD

I höst har rekordmånga studenter antagits till landets universitet och högskolor, och igår började terminen. På ett flertal studieorter är bostadsbristen nu närmast total, och i Stockholm saknar hundratals studenter fortfarande en bostad.

Varför existerar inte bostadskrisen för svenska studenter Mikaela Valtersson? Är dina öppna gränser så viktiga för dig att du kör över svenska studenter med 40.000 nya utländska studenter? Har svenska studenter någon framtid med dig?

DN

Orsaken till de nya siffrorna är att statistiken har EU-anpassats. Det innebär bland annat att den som studerar och samtidigt söker jobb räknas som arbetslös. Det spädde på oktoberstatistiken med 79.000 personer.

Varför ljuger du vidare Mikaela Valtersson?

Vi har 10.000 tals svenska studenter som saknar bostad och är arbetslös. Varför existerar inte dessa när du vill ta in 40.000 studenter på 5 år som blir 220.000 + anhöriga Mikaela Valtersson? Vad är din ideologi?

Dumpa löner, dumpa löner dumpa löner!

Om du har hat mot svenskar och vill byta ut den svenska generationen är en annan fråga och debatt!

Varför PK måste ljuga 7

Varför PK måste ljuga del 7

Och den sista och största lögnen varför vår svenskrasistiska regering och riksdag måste ljuga och få igenom sina 6 politiska ideologier:

Dumpa löner med nya invandrare
Dumpa svenska ingångslöner med nya invandrare
Urholka pensionen
Bäst i integration
Generationsväxlingen
Svensken bli minoritet

Riksdagen ljuger om svensk kompetens på SVT

Notera dom säger svenskar saknar kompetens och 7 av 10 företag inte hittar

Tobias Billström

http://www.thehindubusinessline.com/2008/11/12/stories/2008111252750100.htm

Mr Billstrom, who was in India last week, said Sweden looks for human resource – both skilled and unskilled – from India. “We need IT technicians, welders, nurses and also doctor and engineers,” the Minister told Business Line.

“We will create a demand-driven system. We will leave it to the markets to decide how many people and what sort of skills that they need,” Mr Billstrom said. “Earlier we used to run a sort of test system to control the competencies already existing in Sweden. But it will not be so any more. From now, it will be the employers who will decide what sort of competencies and skills they need,” he said

Billström bryr sig alltså inte om svenskars kompetens som dumpas i FAS 3 medvetet!

Och vad menar Tobias Billström att företagen ska bestämma kompetensen?

AF bestämmer kompetensen!

Nystartszoner

Regeringen har redan vidtagit en rad åtgärder som syftar till att öka sysselsättningen bland grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden, bland annat i form av nystartsjobb, instegsjobb och anställningsstöd.

Vilka arbetsgivare tackar nej till 2 års GRATIS löner till nya invandrare som arbetslösa svenskar betalar?

Lotsar

Det är först när den nyanlände får jobb som lotsen belönas med en ordentlig bonus, på upp till 50 000 kronor.

Det är ju klart lotsarna PRIORITERAR nya invandrare före svenskar eller hur?

Allt prat om kompetensbrist, kompetensbrist kompetensbrist är en lögn!

För svenskars kompetens ska inte dumpas i FAS 3 med 65% och lönedumpning och acceptera betala 2 års löner på 80% till NYA invandrare som regeringen och rikdsagen just nu begår svenskfientlig politik om för att få igenom sina 6 politiska ideologier om!

Dumpa löner med nya invandrare
Dumpa svenska ingångslöner med nya invandrare
Urholka pensionen
Bäst i integration
Generationsväxlingen
Svensken bli minoritet

Kom ihåg detta när det tjatas om kompetensbrist och lösa integration, nya invandrare ska prioriteras före gamla svenskar för att dumpa lönerna!

Bäst i Integration

– Det är klart att det är både positivt och glädjande att vi ligger i topp när det gäller att ge formella möjligheter till integration. Samtidig ska vi inte lura oss att tro att integrationen därmed är löst. Vi har fortfarande mycket stora utmaningar när det gäller arbetskraftsdeltagande och framför allt hur lång tid det tar att komma ut på arbetsmarknaden, säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Varför måste Erik Ullenhag, Tobias Billström, Regeringen, riksdagen och politiker runt om i landet ljuga så fruktansvärt om ”komma ut på arbtsmarknaden!

När invandrare får nystartsjobb, instegsjobb och anställningsstöd

När AF prioriterar nya invandrare

När  Lotsar får 50.000 för att fixa jobb åt nya invandrare

Är det värt priset för massinvandringen?